Konania o výrube

Park Barca - oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania 20.11.2012

10.11.2012 08:31
  AK NESÚHLASÍTE SO ZÁMEROM VYRÚBAŤ STROMY V PARKU ČÍTAJTE ĎALEJ (TU)   

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania A/2012/11638-2 Brigádnická, Kežmarská, Petzvalova a Rožňavská

19.04.2012 08:15
Ak máte možnosť - prihláste sa na facebook tu: https://www.facebook.com/events/334980813226544/

Výrub drevín na ulici : Alejová v MČ Košice – Juh

31.03.2012 11:02
29.03.2012 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová  Žiadateľ: KATIS s. r. o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice  Dátum podania žiadosti: 28.03.2012 Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín druhu : 11 ks topoľ čierny o obvode...

City park Center - Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojedávania A/2012/11023

27.03.2012 06:41
  SPOLOK NA PODPORU SKRÁŠĽOVANIA KOŠÍC   Mesto Košice Tr. SNP 48A 040 11 Košice     Stanovisko ku výrubu stromov   1.)          V žiadosti nie sú uvedené správne údaje, Magistrát mesta Košice...

MESTSKY PARK - oznámenie o pokračovaní konania a nariadenie ústneho pojednávania A/2011/11099

17.10.2011 09:00
POKRAČOVANIE KONANIA O VÝRUBE V MESTSKOM PARKU V KOŠICIACH  17.10.2011 O 09:00 HOD. PRED KORČULIARSKYM PAVILÓNOM V MESTSKOM PARKU V KOŠICIACH S POKRAČOVANÍM NA MAGISTRÁTE MESTA KOŠICE   AK MÁTE MOŽNOSŤ - PRIHLÁSTE SA - PROSÍME - NA...

OZNÁMENIE O ÚČASTI V KONANÍ

14.10.2011 06:28
Ak chcete veci pomôcť, je potrebné, aby ste doplnili a podpísali oznámenie o účasti v správnom konaní a odoslali ho mailom na adresu eliasova@kosice.sk a zároveň pred začatím konania v Mestskom parku doručil mestu Košice (najlepšie priamo na podateľňu na triede SNP 48/A v Košiciach)....

Výrub v ulici Za štadiónom - akcia - “Košice – Výstavba ubytovania pre športovcov apartmánového typu“

20.09.2011 10:00
      ·                                       &

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou HAVLÍČKOVA

09.08.2011 14:33
    ...

FALCON - ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou 05.08. 2011 o 09.00 hod. so stretnutím pred bývalým areálom VSS na Južnej triede v Košiciach

05.08.2011 09:00
                        ...

výrub 4 ks drevín rastúcich na parcele č.: 8169/1 k. ú. Severné mesto na ulici Ťahanovské riadky. 2 ks lipa malolistá (173 cm a 79 cm), 1 ks vŕba biela (298 cm) a 1 ks jelša jelša lepkavá (85 cm).

14.07.2011 13:30
      ...
1 | 2 >>