Informácie o nás

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc, o.z.

Sosna, o.z

Priatelia zeme SPZ o.z.

Cyklistická únia mesta Košice

Košická alternatíva

 

všetci občania mesta Košice, ktorým osud zelene a verejných priestorov nie je ľahostajný

Naši užívatelia

 

Občania Košíc (a nielen Košíc), ktorým nie je ľahostajné, akým spôsobom sa nakladá so stromami, zeleňou a verejnými priestormi v Košiciach.

Pozývame všetkých ku spolupráci.