MESTSKY PARK - oznámenie o pokračovaní konania a nariadenie ústneho pojednávania A/2011/11099

17.10.2011 09:00

POKRAČOVANIE KONANIA O VÝRUBE V MESTSKOM PARKU V KOŠICIACH 

17.10.2011 O 09:00 HOD.

PRED KORČULIARSKYM PAVILÓNOM V MESTSKOM PARKU V KOŠICIACH

S POKRAČOVANÍM NA MAGISTRÁTE MESTA KOŠICE

 

AK MÁTE MOŽNOSŤ - PRIHLÁSTE SA - PROSÍME - NA FACEBOOKU https://www.facebook.com/event.php?eid=169983346418669

 

AK MÁTE MOŽNOSŤ - PRIHLÁSTE SA - PROSÍME - NA FACEBOOKU https://www.facebook.com/event.php?eid=169983346418669

 

SLEDUJTE AJ SKUPINU:

ZACHRÁŇME MESTSKÝ PARK V KOŠICIACH - ZACHRÁŇME PARKY V MESTE KOŠICE

https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413