Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania A/2012/11638-2 Brigádnická, Kežmarská, Petzvalova a Rožňavská

19.04.2012 08:15


Ak máte možnosť - prihláste sa na facebook tu: https://www.facebook.com/events/334980813226544/