Aktivity Spolku na podporu skrášľovania Košíc

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc   https://www.facebook.com/groups/109680252395014/

Spolok-Košice https://spolok-kosice.webnode.sk/

Au-Košice  https://www.facebook.com/groups/au.kosice/

Au-Košice https://au-kosice.webnode.sk/

Cyklista všedného dňa  https://www.facebook.com/groups/106071422766437/

Bicykel-Košice  https://bicykel-kosice.webnode.sk/

Košice - školské fotografie a tablá   https://www.facebook.com/groups/Kosicke.tabla/

Košice staré a nové  https://www.facebook.com/groups/Kosice.stare.a.nove/

Košické podniky*firemné pohľadnice, písomnosti, letáky, plagáty, obrázky  https://www.facebook.com/groups/Kosicke.podniky/

Košicý rodinný album  https://www.facebook.com/groups/KosickyRodinnyAlbum/

Kaschau Kassa Košice * fotografie starých Košíc * staré fotografie Košíc https://www.facebook.com/groups/Kaschau.Kassa.Kosice.fotografie/

Košice v dokumentoch - úradné oznámenia, rozhodnutia, potvrdenia, výzvy   https://www.facebook.com/groups/Kosice.v.dokumentoch/

Zachráňme mestský park v Košiciach! Zachráňme parky v meste Košice  https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413

Stromy-Košice  https://stromy-kosice.webnode.sk/