Kalendár akcií

Rozlúčka s Borovicovým hájom ?! (prechádzka a spustenie petície za zachovanie verejnej zelene v Borovicovom háji)

06.10.2016 16:30
PôJDEME DO HÁJA, ABY DO HÁJA NEŠIEL HÁJ... (Stretneme sa 6. októbra o 16:30 na zastávke trolejusov 71; 72 Hodonínska (smer KVP)  PRÍĎTE - ZDIEĽAJTE - POZÝVAJTE - ĎAKUJEME :-) Mesto chce zmeniť územný plán tak, aby sa podstatná časť Borovicového hája stala neverejnou - to značí bez...

PREROKOVANIE PRIPOMIENOK KU NÁVRHU MÚSES 2013

01.08.2013 12:20
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566278753413815&set=pcb.566278933413797&type=1&theater Spoločné prerokovanie písomne oznámených pripomienok občianskych združení a dotknutých orgánov štátnej správy s výkladom spracovateľa dokumentu MÚSES mesta Košice sa uskutoční dňa...

Park protest - pokračujeme

19.01.2013 18:27
Vážení priatelia, dámy a páni, 19.januára 2013 o 14:14hod Vás pozývame na protestné stretnutie proti drastickému oploteniu košického Mestského parku. Je absurdné, že peniaze určené na kultúru v rámci EHMK Košice sa použili vyslovene na niečo, čo s kultúrou nemá absolútne nič spoločné. Práve...

Občianska kontrola - Park Barca

20.11.2012 09:00
NTERHOTEL Košice, a.s. požiadal o výrub 54 ks drevín, lián s obvodom 10 cm a cca 394 m2 kríkov v Barczayovskom parku v Barci. TEXT OZNÁMENIA TU  ÚSTNE POJEDNÁVANIE SPOJENÉ S MIESTNOU OBHLIADKOU SA USKUTOČNÍ 20.11.2012 OD 9:00 SO STRETNUTÍM PRED VSTUPNOU BRÁNOU DO PARKU V BARCI NA...

Občianska kontrola EHMK park Komenského 11.09.2012

11.09.2012 06:02
Mnohí namietajú, že v parkoch príliš ubúda zeleň a pribúda betón. Že riešenia nie sú najvhodnejšie... V projekte EHMK boli na začiatku Mestský park, Park Moyzesova a "Modrý park". "Modrý park" na Aničke "sa" "stratil"...   Neskôr "sa zmenil" Park Moyzesova na Park...

Občianska kontrola EHMK Mestský park 04.09.2012

29.08.2012 08:11
OBČIANSKA KONTROLA - EHMK MESTSKÝ PARK - 04.09.2012 04.09.2012 17:40 V projekte EHMK boli na začiatku Mestský park a Park Moyzesova a "Modrý park". "Modrý park" "sa" "stratil"... Neskôr "sa zmenil" Park Moyzesova na Park Moyzesova/Komenského, aby sa...

Občianska kontrola EHMK park Komenského 28.08.2012

28.08.2012 17:40
V projekte EHMK boli na začiatku Mestský park a Park Moyzesova Neskôr Park Moyzesova "sa zmenil" na Park Moyzesova/Komenského, aby sa napokon Park Komenského riešil vo dvoch samostatných projektoch... To všetko za milióny EURO... Mnohí namietajú, že v parkoch príliš ubúda zeleň a pribúda...

Občianska kontrola EHMK park Moyzesova

21.08.2012 17:40
  V projekte EHMK boli na začiatku Mestský park a Park Moyzesova Neskôr Park Moyzesova "sa zmenil" na Park Moyzesova/Komenského, aby sa napokon Park Komenského riešil vo dvoch samostatných projektoch... To všetko za milióny EURO... Mnohí namietajú, že v parkoch...

OBČIANSKA KONTROLA (OK) - MESTSKÝ PARK 29.10.2011

29.10.2011 14:00
  OBČIANSKA KONTROLA (OK) - MESTSKÝ PARK 29.10.2011 Stretneme sa pred Korčuliarskym pavilonom 29.10.2011 o 14:00  "Mesto Košice, ako správny orgán preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, vydalo rozhodnutie o povolení výrubu 43 stromov v prvej etape...

OBČIANSKA KONTROLA (OK) - MESTSKÝ PARK (KO ?)

11.10.2011 17:20
  ZRAZ PRED KORČULIARSKYM PAVILÓNOM 11.10.2011 O 17:20. Stretneme sa s cyklistami ktorým záleží na zachovaní zelene (štartujú o 17:00 spred Vedeckej knižnice) https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/utorkova-cyklojazda-bude-sa-v-mestskom-parku-rubat-/    Od mesta...
1 | 2 >>