Novinky

Boli sme pozvani na rokovanie o mestskom parku.

12.06.2011 17:05
Nie je iste, ze pozvanie prijmeme. Formulujeme poziadavky... Mestsky park MMK Lazarova pozvanka sprievodny list.pdf (75,4 kB)    ...

Konanie o výrube Južná trieda 93 A/2011/13827 09.06.2011 prosíme záujemcov o účasť na konaní, aby sa prihlásili v sekcii "NAPÍŠTE NÁM" prípadne spolok.kosice@gmail.com prípadne 0905384171

09.06.2011 10:40
 súhlas na výrub dreviny rastúcej v Mestskej časti Košice - Juh 1 ks listnatej dreviny druhu pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) s obvodom kmeňa 220 cm rastúceho na parcele č.: 3376 k. ú. Južné mesto na ulici Južná trieda č. 93 v Košiciach. Daná parcela je podľa doložených...

Odvolanie proti rozhodnutiu primátora Mesta Košice č. A/2011/11099 zo dňa 2.5.2011 (ďakujeme ochranárom z Bratislavy za odbornú pomoc)

31.05.2011 10:00
  Spolok na podporu skrášľovania Košíc Mlynská 6, PO Box L37, 040 01 Košice                                                            ...

Informácie pre návštevníkov

31.05.2011 09:56
ZVEREJŇUJEME KONANIA O VÝRUBOCH 24.02.2011 14:07 ZVEREJNUJEME VÝRUBOVÉ KONANIA prosíme záujemcov o účasť na konaniach, aby sa prihlásili v sekcii "NAPÍŠTE NÁM" prípadne spolok.kosice@gmail.com prípadne 0905384171

Oznámenie o účastníctve v konaní A/2011/11099

20.05.2011 10:00
Takéto oznámenie podpísané desiatkami občanov prítomných na konaní sme  odovzdali Mestu Košice ...   (Mesto Košice má v konaní rozhodnúť, v každom prípade má upovedomiť o pokračovaní konania)     71/1967 Zb.  ZÁKON  z 29. júna 1967  o správnom...

Požiadavka na informovanie verejnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní - stanovisko.

21.03.2011 13:36
reakcia na https://stromy-kosice.webnode.sk/news/ziadost%2c%20aby%20mesto%20postupovalo%20v%20sulade%20s%20%C2%A7%203%20ods%205%20zakona%20c-%2071-1967%20zb-%20o%20spravnom%20konani/  

Žiadosť, aby mesto postupovalo v súlade s § 3 ods 5 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

02.02.2011 14:33
    dostali sme neskôr odpoveď že nám možno pošlú odpoveď https://stromy-kosice.webnode.sk/news/poziadavka%20na%20informovanie%20verejnosti%20podla%20%C2%A7%203%20ods-%205%20zakona%2071-1967%20zb-%20o%20spravnom%20konani%20-%20stanovisko-/

VZN MESTA KOŠICE č.2 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene

02.02.2011 10:30
https://www.kosice.sk/docuStore_getByID.asp?id=2020     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE  č.2 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene   Čl. 1 Pojem a klasifikácia zelene Zeleň mesta tvorí jednotný, nedeliteľný organický celok. Rozumie sa ňou...

Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

01.02.2011 23:35
  543 Z Á K O N z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny https://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16747&FileName=02-z543&Rocnik=2002 § 47 (1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. (2) Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10