Boli sme pozvani na rokovanie o mestskom parku.

12.06.2011 17:05

Nie je iste, ze pozvanie prijmeme.

Formulujeme poziadavky...

Mestsky park MMK Lazarova pozvanka sprievodny list.pdf (75,4 kB) 

 

·                                                                                           ·

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský   

Mlynská 6

P.O.BOX L37

040 01  Košice

 

·                                              ·

 

Vaše číslo

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

 

 

10.6.2011

  

P o z v á n k a

 

na rokovanie k problematike „Revitalizácia Mestského parku“, ktoré sa uskutoční v zasadačke D208, 2. poschodie, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

13. júna 2011 (pondelok) o 15,30 hod.

 

  

            S pozdravom

                                                                          Ing. Ladislav Lazár

                                                                         námestník primátora