Konanie o výrube Južná trieda 93 A/2011/13827 09.06.2011 prosíme záujemcov o účasť na konaní, aby sa prihlásili v sekcii "NAPÍŠTE NÁM" prípadne spolok.kosice@gmail.com prípadne 0905384171

09.06.2011 10:40

 súhlas na výrub dreviny rastúcej v Mestskej časti Košice - Juh 1 ks listnatej dreviny druhu pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) s obvodom kmeňa 220 cm rastúceho na parcele č.: 3376 k. ú. Južné mesto na ulici Južná trieda č. 93 v Košiciach. Daná parcela je podľa doložených dokladov vo vlastníctve mesta Košice. Súčasťou podania boli aj ďalšie potrebné doklady. Podnetom žiadosti bola požiadavka spoločnosti Strojár, s.r.o., Južná trieda č.93, Košice. Dôvodom výrubu dreviny, ktorý uvádza žiadateľ je skutočnosť, že drevina je naklonená nad parkovisko a vplyvom poveternostných podmienok by mohla spôsobiť zdravotnú a majetkovú újmu.

SMZ 13827 Južná trieda 93.pdf (106,7 kB)