Vitajte na našom webe venovanom stromom, zeleni a verejným priestorom v meste Košice

Účelom tejto stránky je poskytovať informácie občanmom až do tej doby, pokiaľ to, ako svoju základnú povinnosť, začne plniť samospráva - mesto Košice a jeho 22 mestských častí.

Mesto Košice nezverejňuje výrubové konania ani projekty rekonštrukcie verejných priestorov.

Chceme dosiahnuť, aby mesto Košice informovalo občanov o zámeroch, týkajúcich sa verejných priestorov a umožnilo občanom participovať na zmenách.