Zrušenie VZN 10 O ochrane mokradí na území mesta Košice ?

14.08.2013 22:16

VZN č. 10 O ochrane mokradí na území mesta Košice je platné od roku 1993 - prokurátor ho napadol v roku 2013 ...

 

 

§ 25
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu


(1) Protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu podáva prokurátor orgánu verejnej správy, ktorý všeobecne záväzný právny predpis vydal.

(2) Orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.

(3) Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

Zodpovední navrhujú všeobecné záväzné nariadenie č. 10/1993 O ochrane mokradí na území mesta Košice zrušiť ...

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620340907986463&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

 

 

Protest prokurátora k VZN https://www.kosice.sk/img/zmeny_vzn/vzn10_protest_pr.pdf
 

Zverejnené na pripomienkovanie: 12.08.2013
 

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 22.08.2013

na email: eva.ritokova@kosice.sk 
https://www.kosice.sk/clanok.php?file=vzn_zmena_zrusenie.htm 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620328484654372&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620328494654371&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620328491321038&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620328554654365&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620328561321031&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620333384653882&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620333387987215&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620333394653881&set=a.620328317987722.1073741833.216491448371413&type=3&theater

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU