Pripomienky ku zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - POLYFUNKČNÝ OBJEKT HUŠTÁKY - KOŠICE

05.12.2013 15:00