HAJZ€L V PARKU

15.08.2013 10:10

€HMK PARK KOMENSKÉHO - VÝCHOD


 

 NAMIESTO WC "POLYFUNKČNÝ OBJEKT" ?


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472986592721896&set=a.617489058271648.1073741832.216491448371413&type=3&theater

 

 

V projekte €HMK PARK KOMENSKÉHO - VÝCHOD

HAJZ€L V PARKU

neriešili...

(Kládli sme si otázku, prečo v rámci rekonštrukcie parku neopravili aj WC 

- vedľa detského ihriska by sa zišiel - deťom i rodičom. 

Tesne predtým sa WC dostali do rúk tej správnej súkromnej spoločnosti

(na výstavbu jej 3 podlažného objektu ?)

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=617284828292071&set=a.617489058271648.1073741832.216491448371413&type=3&theater

 

 

ÚZ€MNÝ PLÁN HSA KOŠIC€

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=617490421604845&set=a.617489058271648.1073741832.216491448371413&type=3&theater

 

 

 

 

 

 

HAJZ€L V PARKU
Ako z WC urobiť zdravotnícke zariadenie...
(alebo 12 alebo 20 ?)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=619603261393561&set=a.617489058271648.1073741832.216491448371413&type=3&theater

 

HAJZ€L V €HMK PARKU KOMENSKÉHO
Projekt na územné konanie
03/2013
POLYFUNKČNÝ OBJEKT
CHALUPKOVA ULICA V KOŠICIACH

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=617495881604299&set=a.617489058271648.1073741832.216491448371413&type=3&theater

 

 

VIZUALIZÁCIA TROJPODLAŽNÉHO OBJEKTU V PARKU

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616882971665590&set=a.617489058271648.1073741832.216491448371413&type=3&theater