INTERHOTEL KOŠICE a.s. (t.zn.aj KSK) naďalej chce rúbať stromy v parku v Barci.

27.05.2013 14:46

INTERHOTEL KOŠICE a.s. (to znamená aj KSK) rúbať stromy v parku v Barci rúbať chce

 

 

NÁZOR ODBORNÍKA:

"...Účastník konania vo svojom odvolaní neuvádza dôvody. Zákonom stanovená lehota 15 dní nehovorí o možnosti účastníka konania neskoršie dopĺňať dôvody svojho odvolania. Odvolací orgán je síce povinný preskúmať aj neskoršie podané odvolanie (dôvody), ale vo svojom rozhodnutí preskúmava iba rámec námietok. Zmeškanie lehoty v svojej podstate znamená, že účastník konania je vylúčený z úkonu, ktorý mu inak náleží. 

Inými slovami: účastník konania sa odvolal "lebo". Dúfam, že odvolací orgán bude postupovať v zmysle zákona...."

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU (TU)