PREROKOVANIE PRIPOMIENOK KU NÁVRHU MÚSES 2013

01.08.2013 12:20

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566278753413815&set=pcb.566278933413797&type=1&theater

Spoločné prerokovanie písomne oznámených pripomienok občianskych združení a dotknutých orgánov štátnej správy s výkladom spracovateľa dokumentu MÚSES mesta Košice sa uskutoční dňa 20.08.2013 o 13.00 v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.

POZOR - DÔLEŽITÉ - PRIHLÁSTE SA A ZDIEĽAJTE
https://www.facebook.com/events/342358695895895/


"LABUTIE JAZIERKO" V MESTSKOM PARKU UŽ NEMÁ BYŤ BIOCENTROM !

(PREČO ASI?)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613598868660667&set=oa.657485534281225&type=1&theater

PONIKLECOVÁ LÚČKA AKO BIOCENTRUM "ZMIZLA"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613573485329872&set=oa.657485534281225&type=1&theater

 


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566278746747149&set=pcb.566278933413797&type=1&theater