Kalendár akcií

OBČIANSKA KONTROLA (OK) - Park Komenského

16.08.2011 17:30
V projekte EHMK bol na začiatku Park Moyzesova - neskôr sa uvádza Park Moyzesova/Komenského aby sa napokon Park Komenského riešil vo dvoch samostatných projektoch, Park Komenského východ a Park Komenského západ - údajne pre naprostú odlišnosť riešených úloh.   Nám sa skôr javí...

FALCON - ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou 05.08. 2011 o 09.00 hod. so stretnutím pred bývalým areálom VSS na Južnej triede v Košiciach

05.08.2011 09:00
  https://stromy-kosice.webnode.sk/news/falcon-ustne-pojednavanie-spojene-s-miestnou-obhliadkou-05-08-2011-o-09-00-hod-so-stretnutim-pred-byvalym-arealom-vss-na-juznej-triede-v-kosiciach/ __________________________________________________________________________________________________ Ak...

výrub 4 ks drevín rastúcich na parcele č.: 8169/1 k. ú. Severné mesto na ulici Ťahanovské riadky. 2 ks lipa malolistá (173 cm a 79 cm), 1 ks vŕba biela (298 cm) a 1 ks jelša jelša lepkavá (85 cm).

14.07.2011 13:30
  https://stromy-kosice.webnode.sk/news/vyrub-4-ks-drevin-rastucich-na-parcele-c-8169-1-k-u-severne-mesto-na-ulici-tahanovske-riadky-2-ks-lipa-malolista-173-cm-a-79-cm-1-ks-vrba-biela-298-cm-a-1-ks-jelsa-jelsa-lepkava-85-cm-1/ ________________________________________________________________

výrub 7 ks drevín rastúcich na uliciach: Nám. Kozmonautov 1 ks smrek pichľavý ( 88 cm) a 1 ks smrek obyčajný (72 cm), Raketová č. 7 1 ks vŕba biela (197cm) a Promenádny chodník 4 ks vŕba biela (201; 231; 279 a 289 cm)

13.07.2011 12:15
 https://stromy-kosice.webnode.sk/news/vyrub-7-ks-drevin-rastucich-na-uliciach-nam-kozmonautov-1-ks-smrek-pichlavy-88-cm-a-1-ks-smrek-obycajny-72-cm-raketova-c-7-1-ks-vrba-biela-197cm-a-promenadny-chodnik-4-ks-vrba-biela-201-231-279-a-289-cm-1/ ___________________________________________________

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 21.06.2011 (Ako mesto menilo a menilo až vymenilo)

21.06.2011 08:00
21.6.2011 má mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o zámene pozemkov - výmene verejného a súkromného priestoru ( bod 30  https://www.kosice.sk/rokovanie_mz.asp?id=114 ).  Konkrétne sa jedná o pozemok v parku obklopujúci bunker (t.č. vo vlastníctve súkromného subjektu)  za...
<< 1 | 2