OBČIANSKA KONTROLA (OK) - MESTSKÝ PARK 29.10.2011

29.10.2011 14:00

 

OBČIANSKA KONTROLA (OK) - MESTSKÝ PARK 29.10.2011

Stretneme sa pred Korčuliarskym pavilonom 29.10.2011 o 14:00 

"Mesto Košice, ako správny orgán preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, vydalo rozhodnutie o povolení výrubu 43 stromov v prvej etape dlhodobého procesu revitalizácie mestského parku, pričom stanovil pre žiadateľa povinnosť výsadby 145 kusov nových stromov a 14.734 kusov nových kríkov. Navrhovaný jednorazový výrub 43 stromov z celkového počtu 894 stromov, je daňou za dlhodobé zanedbanie odbornej údržby drevín a koncepčnej náhrady dožívajúcich jedincov novou výsadbou." 25.10.2011 Publikoval: Mgr. Martina Viktorínová, M.A. 
https://www.kosice.sk/article.asp?id=10263
 
Pozrieme sa na to, ktoré stromy chcú vyrúbať a poradíme sa ako ďalej
 
 
Ak máte možnosť - prihláste sa na facebooku https://www.facebook.com/event.php?eid=169225146501580