výrub 7 ks drevín rastúcich na uliciach: Nám. Kozmonautov 1 ks smrek pichľavý ( 88 cm) a 1 ks smrek obyčajný (72 cm), Raketová č. 7 1 ks vŕba biela (197cm) a Promenádny chodník 4 ks vŕba biela (201; 231; 279 a 289 cm)

13.07.2011 12:15

 https://stromy-kosice.webnode.sk/news/vyrub-7-ks-drevin-rastucich-na-uliciach-nam-kozmonautov-1-ks-smrek-pichlavy-88-cm-a-1-ks-smrek-obycajny-72-cm-raketova-c-7-1-ks-vrba-biela-197cm-a-promenadny-chodnik-4-ks-vrba-biela-201-231-279-a-289-cm-1/

______________________________________________________________________________________________

Ak máte záujem zúčastniť sa konania so Spolkom - kontaktujte nas https://stromy-kosice.webnode.sk/napiste-nam/