výrub 4 ks drevín rastúcich na parcele č.: 8169/1 k. ú. Severné mesto na ulici Ťahanovské riadky. 2 ks lipa malolistá (173 cm a 79 cm), 1 ks vŕba biela (298 cm) a 1 ks jelša jelša lepkavá (85 cm).

14.07.2011 13:30

  https://stromy-kosice.webnode.sk/news/vyrub-4-ks-drevin-rastucich-na-parcele-c-8169-1-k-u-severne-mesto-na-ulici-tahanovske-riadky-2-ks-lipa-malolista-173-cm-a-79-cm-1-ks-vrba-biela-298-cm-a-1-ks-jelsa-jelsa-lepkava-85-cm-1/

_____________________________________________________________________________________________

Ak máte záujem zúčastniť sa konania so Spolkom - kontaktujte nas https://stromy-kosice.webnode.sk/napiste-nam/