STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

28.09.2012 14:45

Výnatok z normy:
 

4.2.3     Odkopávky zeminy
V ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné  terén znižovať odkopávkami zeminy.  Ak to nie je možné, po zvážení stavu a vitality dreviny sa vykonajú opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu odkopávky (vyrovnávací rez koruny stromu, primerané zavlažovanie).

4.2.4     Hĺbenie výkopov

 

Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore.  

Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa.  

Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm.

Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

4.2.4.1     Ochranné opatrenia

V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny.

Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov.
Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa  minimálne jedno vegetačné obdobie pred zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona.  

Hĺbka koreňovej clony závisí od hĺbky prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m.

Vo vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky korene.

Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom, doskami a pod.).

Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom.  

Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony 

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU