MESTO KOŠICE - UPOVEDOMENIE O PREDĹŽENÍ LEHOTY NA VYDANIE ROZHODNUTIA

28.07.2011 11:32

 

Reakcia na: Mesto Košice - Rozhodnutia o tom, že združenia nie sú účastníkmi konania - predloženie odvolania   https://stromy-kosice.webnode.sk/news/mesto-kosice-rozhodnutia-o-tom-ze-zdruzenia-nie-su-ucastnikmi-konania-predlozenie-odvolania/