Mesto Košice - Rozhodnutia o tom, že združenia nie sú účastníkmi konania - predloženie odvolania

29.06.2011 11:39

 

Text odvolania tu: https://stromy-kosice.webnode.sk/news/odvolanie-proti-rozhodnutiu-primatora-mesta-kosice-c-a-2011-11099-zo-dna-2-5-2011-dakujeme-ochranarom-z-bratislavy-za-odbornu-pomoc-/