*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)

13.11.2012 13:17

Ak si pozriete príspevok v Korzári - dočítate sa, že Karol Labaš porušil kódex diskutujúceho (kliknite na "reagovať")

 

Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
mínus Reagovať | 169 Karol Labaš | Poslať správu

 

Čo mohol ten nešťastník urobiť, čoho sa to dopustil.
Žeby nadával ?

Neslušne sa vyjadroval, klamal vyzýval na násilnosti?

Nie - len napísal svoj názor:

 

plus

Výrubový chaos

Nie je zvláštnosťou, že občas nejaký strom vyvráti silný vietor. Aby však niekoho privalil, na taký prípad si vpráce Správy mestskej zelene si nemyslím, že by to bolo vďaka perfektnej preventívnej činnosti (t.j. výrubom) správcu. Jednoducho v búrke a vo vetre totiž nie je žiadna romantika promenádovať sa po parkoch a padajúci strom tak nemá šancu niekoho trafiť, aj keby chcel. Naoko paradoxné je, že silnému vetru podľahne rovnako ako “suchár“ aj zdravý rozkošatený osamotený strom, do koruny ktorého sa môže lepšie zaprieť. Pri uznaní týchto argumentov si neviem predstaviť, podľa čoho by správca vyberal stromy súce na výrub. Ale načo by sa zdôvodnenia výrubu komplikovali skutočnými dôvodmi, keď riziko pre ľudí je univerzálny a stále fungujúci argument? Nejako podobne je to aj v prípade tu opísaného výrubu. Na rozdiel od viacerých tu diskutujúcich bezmenných „mŕtvych duší“ ja som pri tom bol a mohol som si urobiť vlastný názor. Podľa videného a počutého je najpravdepodobnejšie, že výrubom sa mali ochrániť pod stromami parkujúce automobily tam bývajúcich ľudí pred padajúcimi konármi či gaštanmi. Chápem. Dokonca chápem aj záujem hľadať nové parkovacie miesta odstraňovaním stromov, hoci s tým nesúhlasím. Čo nechápem, je utajovanie skutočných dôvodov výrubu, o ktorých by mohla byť aj s vysvetleniami všakovakých odborníkov normálna diskusia tak, ako to navrhuje p. Rovinský. Prečo správca okamžite reaguje na prvého „sťažovateľa“ štartovaním píly? Prečo správca zelene pred začatím konania o výrube nežiada spoločný súhlas všetkých dotknutých vlastníkov a užívateľov bytov? Pre koho sú príjemné naťahovačky (dokonca s prizvaním mestskej polície) na poslednú chvíľu s tam bývajúcimi ľuďmi, ktorí sa o výrube dozvedia až po spílení prvého stromu? Keď sa informovaní ľudia dotknutí výrubom zhodnú hoci aj na zlikvidovaní všetkých stromov v dvore, bude to síce zlá, ale ich spoločná voľba, za ktorú budú niesť spoločnú zodpovednosť. Ak plánované aktivity prejdú týmto demokratickým procesom, aktivisti a ochranári sa budú musieť zmieriť s akýmkoľvek výsledkom.

Ak Magistrát obviňuje zo zmarenia projektu sadových úprav, predpokladám, že projekt už bol verejne prerokovaný a ľudia sú s ním stotožnení. Ak nie, je minimálne neetické niekoho obviniť z marenia projektu, o ktorom nie je verejná informácia. Magistrát by si mal tiež ujasniť, či za dôvod výrubu uvádzať zdravotný stav stromov (žiadosť o výrub) alebo projekt sadových úprav (dodatočná zámienka na diskreditáciu p. Rovinského). 

Ak predsa mám uznávať zníženú stabilitu stromu za nebezpečenstvo pre ľudí, považujem za povinnosť vopred verejne upozorniť na nestabilné stromy v parkoch revitalizovaných v rámci EHMK (Moyzesova, Komenského) po stavebných zásahoch – nešetrné podkopanie koreňovej sústavy a následné dokonalé ob-betónovanie súvislej plochy pod stromami. Túto dvojkombináciu ťažko prežijú: https://stromy-kosice.webnode.s...
mínus Reagovať | 169 Karol Labaš | Poslať správu

....Túto dvojkombináciu ťažko prežijú: https://stromy-kosice.webnode.sk/news/ehmk-beton/ 

 

Ďalší "zmazaný Labaš" v tej istej diskusii:

Ak si pozriete príspevok v Korzári - dočítate sa, že Karol Labaš porušil kódex diskutujúceho (kliknite na "reagovať")

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
mínus Reagovať | 169 Karol Labaš | Poslať správu
 
A tu je pôvodný príspevok:

 

Návrat k zmazanému príspevku

Neviem, či ste si stihli, pán poslanec Ihnát, ešte pred zmazaním prečítať môj príspevok vraj v rozpore s kódexom, na ktorý (podľa zaradenia áno) reagujete. Naše témy sa totiž takmer neprekrývajú. Posúďte, prosím, ešte raz: https://stromy-kosice.webnode.s... 

V svojom príspevku som zdôraznil, že som bol na tvári miesta, aby som si vytvoril vlastný objektívny, nesprostredkovaný názor. Keďže ste sa sústredili na obhajobu legislatívnej čistoty výrubu, prítomnosťou na mieste som sa napríklad presvedčil aj o tom, že stromy určené na výrub neboli označené ako mali byť. Keďže študujete právo, iste uznáte, že prerušenie výrubu z tohto dôvodu by už samo osebe malo opodstatnenie. 
Poznám a cením si Váš neuveriteľne široký diapazón verejného záujmu z titulu poslaneckej funkcie a vítam, že sa interesujete aj do tohto prípadu. Ale okrem posúdenia legislatívnej čistoty a úradných postupov, ktorým ste venovali pozornosť, je pre voleného poslanca ešte dôležitejšia oblasť. Je ním zastupovanie a obhajovanie záujmov občanov na základe poznania ich názorov, častokrát aj proti svojvôli úradníckej byrokracii a mašinérii. Tejto oblasti ste sa zatiaľ úplne vyhli, hoci môj príspevok chcel byť k tomu inšpiráciou. V tomto prípade stáli proti sebe úradná moc (Správa mestskej zelene s výrubovým povolením) a občania, ktorí chceli stromy zachovať. Občanov, ktorí chceli výrub, som na mieste nezaregistroval. Snáď okrem jedného, ktorý bezprostredne po výrube lipy si „úplnou náhodou“ ako na zavolanie prišiel odviezť narezané kusy kmeňa do svojej chaty. 

Takže zhrniem môj príspevok do priamych otázok: 1. Bráni niečo tomu, aby transparentné mesto Košice informovalo dotknutých ľudí o výruboch zavčasu a rukolapnejšie (napr. vylepením informácií s odôvodnením výrubu do vchodov, poučenie o možnostiach občana ovplyvniť úradný proces)? 2. Bráni niečo tomu, aby pre vydanie povolenia k výrubu bolo zjednotené stanovisko výrubom dotknutých ľudí prioritnejšie než iné faktory (zdravotný stav a vek stromov, druhová, kompozičná či iná nevhodnosť, zavadzanie iným aktivitám, a pod.), ktoré už budú v spoločnom stanovisku kvalifikovane informovaných občanov vlastne zohľadnené? (V otázke zahŕňam aj Váš subjektívny názor na zdravotný stav zrezanej lipy.) 

Mám za to, že včasná a pravdivá informovanosť ľudí a ich vtiahnutie do verejných vecí predíde zbytočným hektickým scénam, aké sa odohrali pri tomto výrube. Keď už spomínate záchranu ťahanovského lesa, ja len pripomeniem, že práve utajovanie jeho predaja pred občanmi z neho vyrobilo traumu pre občanov a kauzu, na ktorej pohoreli viacerí volení politici vrátane exprimátora Knapíka.
mínus Reagovať | 169 Karol Labaš | Poslať správu
 

 

 

 

 

Názor si urobíte sami ...