OBČIANSKA KONTROLA EHMK PARK KOMENSKÉHO - 28.08.2012 - ZÁVERY

28.08.2012 22:00

 

1.)    Žiadame okamžite  zastaviť nezmyselné betónovanie, asfaltovanie a dláždenie parkov

2.)    Žiadame zverejniť realizačné projekty verejných investícií EHMK  PARKY (Mestský, Moyzesova, Komenského) na webovej  stránke mesta

3.)    Žiadame otvoriť verejnú diskusiu zodpovedných predstaviteľov mesta s občanmi o parkoch v meste

4.)    Podporujeme výzvu – list primátorovi – list (TU) zverejníme tak, aby ho mohli podporiť občania Košíc svojim podpisom (zverejnené na changenete)

5.)    Sme pripravení spustiť mediálnu kampaň aj v zahraničných médiách o totálnej absencii občianskej participácie v príprave projektov EHMK a o tom, ako mesto ignoruje požiadavky občanov

6.)    Sme pripravení upozorniť aj v zahraničných médiách na nehospodárne nakladanie s prostriedkami EÚ

7.)    Ďalšie stretnutie v utorok 4.9.2012 o 17:40 v Mestskom parku TU  (cyklisti v ten istý deň o 17:17 pred vedeckou knižnicou...)

8.)     CRITICAL MASS 31.08.2012 o 17:17  TU