Prečo nefungujú odkazy zo stránky www.kosice.sk ?

13.08.2012 20:10

 

       

od:  Spolok na podporu skraslovania Kosic spolok.kosice@gmail.com
adresátom::  webmaster@kosice.sk
dátum: 13. augusta 2012 20:09
predmet:   Nefunkčné odkazy
   
Pri náhodnej kontrole  13.08.2012 sme zistili, že odkazy na dokumenty na Vašej stránke nefungujú.
Prosím, aby ste nám objasnili dôvod, prípadne poskytli nové odkazy.


PARK MOYZESOVA JUH
https://upload.kosice2013.sk/investicne/parky/M_SP_KOMPLEXNY_C_03_JUH_moyzesova.pdf
 
PARK MOYZESOVA STRED
https://upload.kosice2013.sk/investicne/parky/M_SP_KOMPLEXNY_C_02_STRED_moyzesova.pdf
 
PARK MOYZESOVA SEVER
https://upload.kosice2013.sk/investicne/parky/M_SP_KOMPLEXNY_C_01_SEVER_moyzesova.pdf
 
PARK KOMENSKÉHO ZÁPAD
https://upload.kosice2013.sk/investicne/parky/C_KOMPLEXNA_SITUACIA_komenskeho_Z.pdf
 
PARK KOMENSKEHO VÝCHOD
https://upload.kosice2013.sk/investicne/parky/C_KOMPLEXNA_SITUACIA_komenskeho_V.pdf
 
-- 
S pozdravom


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský 
Pokroku 7
04011 Košice
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629
 
 
Spolok na podporu skrášľovania Košíc
www.spolok-kosice.webnode.sk
RIEŠME TO SPOLU !