VÝSTAVBOU ŽELEZNIČNEJ STANICE SA LIKVIDOVAL PARK.

13.08.2011 05:16

Výstavbou novej stanice sa likvidoval park. 
Nebude sa v likvidácii pokračovať pri jej "rekonštrukcii" ? 
https://korzar.sme.sk/c/6014185/kosicka-stanica-konecne-zmeni-staru-tvar.html

Provizorium bez podchodov a krytých perónov už trvá neúnosne dlho !
Budú sa pri rekonštrukcii riešiť aj nástupištia (peróny a pergoly)  ?
Ak nie - nie 
je rekonštrukcia len zastierací manéver - výstavba nového nákupného centra ?

https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413