Veterná smršť 23.06.2011 v Mestskom parku. Vyvalené stromy

24.06.2011 18:09

 V Mestskom parku smršť zložila dva statné stromy.

Ten prvý padol v súlade s plánom revitalizácie parku - bol navrhnutý  v prvej skupine 22 na nutný výrub

Ten druhý veterný poryv vyvrátil v rozpore s plánom výrubu  -  nebol medzi 163 vyvolenými ....

 Patria aj odumreté pne do parku ? V Prešove patria - a v Košiciach ? Všetko vypília vyfrézujú a po strome neostane ani stopa 

https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413