POKUS O LIKVIDÁCIU STROMOV NA ULICI POKROKU

01.10.2012 14:39

 

So sekerou na priamy príkaz nadriadeného na stromy facebook

Starý peň nechali tak - podkopali sa - len živé stromy vadia facebook

Priečne káble a rôzne siete nevadia - len korene živých stromov facebook

Medzi domom a stromami je voľné miesto - trasa mohla ísť ináč a stromy mohli ostať nedotknuté...facebook

30.09.2012 tadiaľ - presne cez stred stromu má ísť trasa plynovodu.

01.10.2012 práce pokračujú nezmenenou ničivou intenzitou - korene sa ničia facebook

 

01.10.2012 práce pokračujú nezmenenou ničivou intenzitou - korene sa ničia. Privolaná hliadka POLÍCIE SR zadokumentovala stav a požiadala o prerušenie prác.
PRÁCE NAPRIEK TOMU POKRAČUJÚ. facebook 

 

NASLEDUJÚ LISTY NA ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

************************************************************************

Obvodný úrad životného prostredia Košice
Adlerova 29,
040 22 Košice

ouzp@ke.ouzp.sk)  

 

 

V zmysle Zákona č. 17/1992 o životnom prostredí každému občanovi vyplývajú povinnosti pri ochrane životného prostredia. Podľa § 19 Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy; povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.

 

Pri výkopových prácach firmou MONTRÚR na Ulici pokroku 1 – 17 došlo a dochádza ku nenávratným škodám na stromoch v dôsledku nešetrného prístupu. Výkopové práce sú realizované v rozpore so zákonom predpísaným postupom. (Trasa je vytýčená bez ohľadu na existujúcu zeleň, stromom sa osekávajú korene.) Napriek môjmu upozorneniu zodpovedný pracovník firmy MONTRÚR dal podriadeným príkaz na ďalšie rúbanie koreňov sekerou.
Žiadam, aby boli práce prerušené a postup aby bol daný do súladu so zákonom.

Vec som oznámil Polícii SR, podávam trestné oznámenie a dávam na vedomie vybraným médiám.

 

Prijatie mailu prosím obratom potvrdiť.

 

 

JUDr. Mgr Ladislav Rovinský

Ulica pokroku 7

040 11 Košice

rovinsky.ladislav@gmail.com

+421 905 384171

 

***********************************************************************

Mesto Košice

Oddelenie životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu,

Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A 
040 11 Košice

 

 sekretariatprimatora@kosice.sk, zivotne@kosice.sk, jozef.kvokacka@kosice.sk, kottferova@kosice.sk,   

 

 

 

V zmysle Zákona č. 17/1992 o životnom prostredí každému občanovi vyplývajú povinnosti pri ochrane životného prostredia. Podľa § 19 Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy; povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.

 

Pri výkopových prácach firmou MONTRÚR na Ulici pokroku 1 – 17 došlo a dochádza ku nenávratným škodám na stromoch v dôsledku nešetrného prístupu. Výkopové práce sú realizované v rozpore so zákonom predpísaným postupom. (Trasa je vytýčená bez ohľadu na existujúcu zeleň, stromom sa osekávajú korene.) Napriek môjmu upozorneniu zodpovedný pracovník firmy MONTRÚR dal podriadeným príkaz na ďalšie rúbanie koreňov sekerou.
Žiadam, aby boli práce prerušené a postup aby bol daný do súladu so zákonom.

Vec som oznámil Polícii SR, podávam trestné oznámenie, ohlásil ObÚ ŽP Košice  a dávam na vedomie vybraným médiám.

 

Prijatie mailu prosím obratom potvrdiť.

 

JUDr. Mgr Ladislav Rovinský

Ulica pokroku 7

040 11 Košice

rovinsky.ladislav@gmail.com

+421 905 384171

 

*************************************************************************************

 

od:  Kottferová, Mária Maria.Kottferova@kosice.sk
adresátom::  "rovinsky.ladislav @ gmail.com"
dátum:  1. októbra 2012 12:42

 

Dobrý deň pán Rovinský, potvrdzujem prijatie Vašej  elektronickej pošty dňa  01.10.2012.

 

Ing. Mária Kottferová

Oddelenie životného prostredia a ŠSÚ

Magistrát mesta Košice

Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

 

+421 55 6419 253   

mobil: +421 903 640 400   

E-mail: kottferova@kosice.sk

www.kosice.sk

*************************************************************************************

01.10.2012 boli zrazu stromy označné - "pripravené na výrub"  facebook 

01.10.2012 pred stretnutím so zástupcom investora...facebook

 

(VÝSLEDOK STRETNUTIA - PRÁCE BOLI PRERUŠENÉ) 

 

Správa zo stretnutia: po rozhovoroch so zástupcom investora SPP trasu upraví a výrub sa bude

týkať maximálne
2 stromov pred Pokroku 1 - 15 a
5 ihličnanov pred Pokroku 17 - 21

Ďakujem všetkým ktorí prišli na rokovanie s investorom,
dodávateľom a zástupcami mesta. Zvlášť aj pánu Ing. Hidvéghymu za
účasť na vytyčovaní trasy.  Dúfajme, že pre zjavne ústretový prístup
SPP všetko dobre dopadne.

 

Trasa rozvodu plynu napokon stromy ohľaduplne obíde...