SOS/BirdLife Slovensko

22.02.2012 22:45

  Obvodný úrad ŽP Košice na SOS/BirdLife Slovensko doručil list "oboznámenie s podkladmi rozhodnutia", podľa ktorého by sa SOS/BirdLife Slovensko mal k tomu do 7 dní vyjadriť. Jediný podklad, ktorý poslali, je stanovisko ŠOP k odvolaniu...