ROZHODNUTIE - SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN RASTÚCICH NA ÚZEMÍ MESTSKÉHO PARKU

28.10.2011 15:00

SME AJ NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Zachráňme-mestský-park-v-Košiciach-Zachráňme-parky-v-meste-Košice/216491448371413 

SME AJ NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Zachráňme-mestský-park-v-Košiciach-Zachráňme-parky-v-meste-Košice/216491448371413