Rozhodnutie o tom, že občan nie je účastníkom konania.

29.10.2011 08:01