PREČO MAJÚ PADNÚŤ STROMY PRED KORČULIARSKYM PAVILÓNOM ?

30.10.2011 21:18

(Foto L.Kočík https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1914426103918&set=o.145869558817165&type=1&theater )

Stromy pred Korčuliarskym pavilónom majú padnúť, nehodia sa do kompozície Ing. arch.Jele Plencnerovej (JELA sro)

 Mapa plánovaného výrubu predkladaná navrhovateľom - JELA s.r.o.:  

https://cms.bicykel-kosice.webnode.sk/images/200000038-e8fd3e9f75/MPK+vykres+vyrubov_final+na+A3.jpg 

Nájdete nás na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Zachráňme-mestský-park-v-Košiciach-Zachráňme-parky-v-meste-Košice/216491448371413