Pád stromu 08.09.2011 - list primátorovi

09.09.2011 09:01


 

 

 

Vážený pán

MUDr. Richard Raši, PhD, MPH

primátor mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

 

 

Vec: pád stromu v mestskom parku 08.09.2011

 

 

Od médií sme sa včera, 08.09.2011 dozvedeli o páde stromu v Mestskom parku v Košiciach. Predpokladáme, že Správa mestskej zelene v Košiciach záhadný pád stromu vyšetruje a zverejni správu o príčinách pádu stromu. Správca je povinný sa o zeleň starať náležitým spôsobom a zodpovedá za zanedbanie údržby aj za prípadné škody.

Strom mal svoju hodnotu vyjadriteľnú v peniazoch a jeho pádom vznikla mestu škoda. Je povinnosťou mesta starať sa o majetok a zabraňovať škodám. Ak škoda vznikne, mesto ju musí prerokovať zákonom predpísaným spôsobom.

Prosíme Vás, aby ste nás o ďalšom postupe a priebehu vyšetrovania informovali.

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom

 

 

 

V Košiciach, 09. 09. 2011

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

 

 

________________________________________________________________________

Spolok na podporu skrášľovania Košíc Mlynská 6, PO Box L37, 04001 Košice, e-mail: spolok.kosice@gmail.com, tel.: +421 905 384171,

Bankové spojenie 1902179956/0200, Reg. č.: VVS/1-900/90-24380 IČO: 35563001

www.spolok-kosice.webnode.sk

„OBČANIA OBČANOM“ Verejná zbierka na prípravu pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach

(povolilo MV SR dňa 12.augusta 2009 (Č.: SVS – 233004/14409) a následne 15.decembra 2010 č.:SVS-OVVS3-2010/029243

účet zriadený pre účely zbierky 2589646953/0200 VUB Banka.

Darcom ďakujeme.