ODPOVEĎ - NEODPOVEĎ

30.08.2012 17:33

Z listu občanov primátorovi Rašimu:

"...Poďte medzi nás, keď sa chceme spolupodieľať na skrášľovaní nášho mesta. Je možné, že sa mýlime, pretože nemáme dostatok informácií. Príďte nám to objasniť. Veríme, že diskusia bude pokojná, s ochotou prijať navzájom svoje názory.

Ide tu o snahu občanov zachrániť prírodu, aby sa pod pláštikom modernizácie nedialo niečo, čo berie parkom a celému mestu dušu..."
Viac na: 
https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=677820#ixzz252kiVfVk 

Z odpovede primátora:
".... terajšia požiadavka na verejnú diskusiu predstaviteľov mesta s občanmi na tému parky, je niečo podobné, ako keby laická verejnosť chcela uprostred operácie na operačnej sále s odborníkmi diskutovať o tom, ako má prebiehať operácia..."
https://www.tasr.sk/23.axd?k=20120830TBA02277
 
 
V projekte EHMK boli na začiatku Mestský park a Park Moyzesova a "Modrý park". "Modrý park" "sa" "stratil"... Neskôr "sa zmenil" Park Moyzesova na Park Moyzesova/Komenského, aby sa napokon Park Komenského riešil vo dvoch samostatných projektoch... (Mnohí upozorňujú na to, že rozdelenie Parku Komenského na dva parky bolo účelové). To všetko za milióny EURO... Mnohí namietajú, že v parkoch príliš ubúda zeleň a pribúda betón.
Že riešenia nie sú najvhodnejšie...

Stretneme sa 04.09.2012 o 17:40 v Mestskom parku pri Labuťom jazierku (Korčuliarskom pavilóne) a povieme si, ako to vidíme my... Viac: https://stromy-kosice.webnode.sk/news/obcianska-kontrola-mestsky-park-04-09-2012/