ODLESNENIE MESTSKÉHO PARKU...

01.11.2011 07:14

Dostali sme list (e-mail). 

List bol riadne podpísaný, zverejňujem ho aj s odpoveďou bez uvedenia mena odosielateľa (nedostal som na to súhlas - až ho náhodou dostanem - doplním).

 

 

V. M. .   V.....@r......sk        adresátom spolok.kosice@gmail.com 18:06

 

Dobrý deň,

 
Nedá mi nereagovať na Vaše vyjadrenia pre Korzár v súvislosti s rekonštrukciou mestského parku… Neviem na základe čoho, stále opakujete koľko stromov má alebo nemá padnúť v súvislosti s realizáciou EHMK. Pokiaľ viem, spoločnosť Jela vyhrala súťaž a mala by na zákalde nej splniť resp. Zreálniť to, čo naprojektovali a čo sa kompetentným páčilo… Cestujem celkom
dosť po svete a nikde v EU, Austrália, Ázia atď som nevidel tak husto zalesnený mestský park!! Veď tam nie je žiadna koncepcia, len hŕba stromov!!! Je bežné že sú urobené aleje a podobne, ale tu je len systém "čo meter štvorcový to strom"! Žiaden upravený trávnik na hry, pre ľudí na ležanie v lete na dekách.…nerozumiem, chodíte do toho parku vy osobne?!! Trávite tam víkdendy, poobednajšie hodiny?? Ja bývam v blízkosti parku, mám psa, tehotnú manželku a neviem sa dočkať premeny parku na presvetlený krásny, príp. oplotený a hlavne strážený park!! ... Kde by som mohol chodiť venčiť psa, prechádzať sa s rodinou, kočíkovať...  Keď však čítam o aktivite Vášho spolku, príde mi že vrtáte do všetkého čo sa tu realizuje, a nejde o to čo sa robí, ale že sa dačo robí (myslím v súvislosti s parkom, ostatnú Vašu aktivitu nehodnotím). Príde mi to tak, že o osude parku chcú
rozhodovať ľudia, ktorí tam nebývajú, netrávia tam čas…veď keď sa vám páči ako to tam teraz vyzerá, prečo tam nieste cez víkden, podvečer a pod??! Lebo sa bojíte?! Ja sa bojím tiež o manželke ani nehovoriac…keď ideme so psíkom okolo, bojíme sa sfetovaných cigánov, kuriev a pod!! Myslím si že Vaša aktivita v tomto prípade viac škodí ako pomáha..minimálne v tejto veci! Prírodu mám rád, ale park je na hranie a oddychovanie, keď hľadáte stromy (myslím viac) a huby chodte do lesa!!
 
S pozdravom
 
V. M.  s rodinou 
 
 
*********************************
Spolok na podporu skraslovania Kosic spolok.kosice@gmail.com  adresátom V.M. 31.10.2011 23:25
 
 
Vážený pán
Ing. M.V.
Svätoplukova ul.
040 01 Košice


Som rád, že Vás zaujíma problematika mestského parku v Košiciach.
Predpokladám, že Vás zaujímala natoľko, že ste sa oboznámili s projektom, že ste sa predtým zúčastnili diskusií pred samotnou súťažou (organizoval EHMK2013 ako CITY GAME).
Tak isto ste sa zaujímali o zadanie súťaže i o jej priebeh, boli ste na jej vyhodnotení a porovnali ste si jednotlivé súťažné návrhy, rozprávali ste sa s víťazom súťaže Ing. arch Jelou Plencnerovou a overili ste si, nakoľko sa oboznámila pred súťažou s históriou a realitou parku.
Dôkladne ste sa oboznámili s podkladmi predloženými ku prejednávaniu 19.05.2011 a zistili v ňom podstatné nezrovnalosti - na základe čoho bolo konanie prerušené.
Konzultovali ste s nezávislými dendrológmi, arboristami, entomológmi, ornitológmi a historikmi (máme slušnú
zbierku fotografií dokumentujúcich históriu parku).
Zúčastnili ste sa ohliadky stromov a presvedčili sa o stave stromov...
Mrzí ma, že sme sa zatiaľ pri tom nezoznámili...
Mapu plánovaných výrubov nájdete tu:

https://cms.bicykel-kosice.webnode.sk/images/200000038-e8fd3e9f75/MPK+vykres+vyrubov_final+na+A3.jpg
Čo sa počtu stromov týka - projekt neráta s "odlesnením" - namiesto 163 vyrúbaných má byť zasadených 145 stromov t.j. rozdiel 20stromov (pri cca 900 stromoch...).
Mestský park nás zaujíma dlhodobo.
Usporiadali sme viacero verejných fór a od roku 2005 sme organizovali pri hudobnom altánku aj tradičné "Prebúdzanie parku - prvý košický piknik".


Ku EHMK 2013
11.06.2010 sme na ÚHA (po prizvaní do "diskusie")poslali list:

Pri tvorbe verejných priestorov je nevyhnutné zapojiť širokú odbornú i občiansku verejnosť.
Nie je možné tvoriť verejný priestor len kabinetnou diskusiou s niekoľkými vybranými skupinami, či jednotlivcami.
Nemáme záujem sa na takýchto hrách podieľať ani ako jednotlivci, ani ako zástupcovia Spolku či Únie.
Tvorba priestoru musí byť výsledkom občianskej participácie.
U parku sa diskusie musia zúčastniť rôzne druhy odborníkov (napr. dendrológov, arboretistov, ornitológov, entomológov, historikov, architektov, sociológov, pedagogov, policajtov i cestárov a pod.) užívateľov (mladí i starší, rodičia, deti, cestujúci ŽSR, SAD, košičania zblízka i zďaleka.
Až taká diskusia bude, asi budeme mať takéto pripomienky (a možno iné):

Park Moyzesova.

1.  Nezmenšovať plochu trávneho porastu a stromových porastov
2.  Minimalizovať výrub stromov
3.  Vytvoriť cyklistický chodník na málo využívanom chodníku medzi promenádnym chodníkom a hlavnou vozovkou na Moyzesovej vrátane prejazdov pre cyklistov.

Park Mestský.

1.  Nezmenšovať plochu trávneho porastu a stromových porastov
2.  Minimalizovať výrub stromov
3.  Dosadiť stromy v priestore pred reštauráciou Park (obratisko električiek) a medzi reštauráciou Park a stanicou ŽSR.
4.  Zosúladiť užívanie parku so súčasne platným ÚP
5.  Nepripustiť žiadne zmeny v ÚP (najma nie hotel na tenisovom ihrisku)
6.  Ak hotel, tak na mieste mlynu rešpektujúci pôvodné výškové, objemové pomery (a možno aj výrazové prostriedky) pôvodnej stavby
7.  Minimalizovať zásahy do siete chodníkov v parku - obnoviť chodníky, ktoré boli zanedbané a opustené.
8.  Obnoviť promenádny chodník ktorý začínal medzi City Park a Starou krytou plavárňou končiaci medzi tenisovými kurtami a Labutím jazierkom.
9.  Obnoviť promenádny chodník ktorý začínal pri Starej krytej plavárni a končil pri moste pri Labuťom jazierku (popri Mlynskom náhone)
10.Zmeniť dopravné riešenie Staničného námestia. Súčasnú komunikáciu, pretínajúcu promenádu "vrátiť" parku a prepojovaciu komunikáciu Staničné námestie - Svätoplukova viesť pred budovou stanice ŽSR
11.Cez park viesť minimálne dve cyklotrasy: stanica ŽSR - Jakabov palác a jej odbočku reštaurácia Park - City park (Jesenského ulica).
12. Zachovať verejný charakter a využitie parku.


Teším sa na otvorenú diskusiu

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský (Spolok na podporu skrášľovania Košíc) a
Ing. Karol Labas (Cyklistická únia mesta Košice)


Žiadali sme, aby mesto Košice otvorilo skutočnú diskusiu s občanmi a aby aj Váš názor a požiadavka boli do zámeru obnovy parku zahrnutý.

Už dlho požadujeme od mesta aby prijalo VZN o používaní parkov - "Parkový poriadok". (Márne (zatiaľ).) Až keď takýto poriadok bude budú môcť policajti robiť poriadok.
Aj vďaka nášmu úsiliu sa podarilo dostať Mestskú políciu na bicykle - teraz len, aby ich bolo viac.

V Mestskom parku som trávil veľa času v detstve a som v ňom  rád kedykoľvek mám na to možnosť. Niektorí "návštevníci" parku aj mne nie sú po chuti. Navrhovali sme (po konzultácii s obyvateľmi Svätoplukovej, Rumanovej, Lofflerovej a ďalších) konkrétne opatrenia, ako sa zbaviť "sociálnych pracovníčok" zatiaľ bezvýsledne

Verte, že bezpečnosť občanov nám je prvoradá. Chceme, aby park bol bezpečným miestom aj pre naše deti. Chceme, aby park ostal verejným priestorom atraktívnym pre všetkých - pre Vás i pre mňa.

Zatiaľ toľko.
Veľmi rád sa s Vami stretnem, prípadne sa môžeme porozprávať aj telefonicky.
 
S pozdravom


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Pokroku 7
04011 Košice
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629

Spolok na podporu skrášľovania Košíc
www.spolok-kosice.webnode.sk
RIEŠME TO SPOLU !
spolok.kosice@gmail.com
 
 

*********************************************

Poznámka pod čiarou:

Pri čítaní listu - vety:"Príde mi to tak, že o osude parku chcú rozhodovať ľudia, ktorí tam nebývajú, netrávia tam čas…" som si uvedomil, že o Mestskom parku rozhodujú LEN ľudia, ktorí bývajú (v rozpore s dobrými mravmi) na adrese Mestský park 1 ....

"V Mestskom parku 1 má trvalý pobyt prihlásený aj Machov kamarát, expredseda parlamentu Pavol Paška. Ten sa ešte ako predseda Národnej rady vyjadril: „Bolo by nekorektné neprihlásiť sa tam na trvalý pobyt, keď to zákon dovoľuje. Zákon je výraz etiky. Za apartmán platím nemálo peňazí (asi 2-tisíc eur mesačne – pozn. red.), ale zodpovedá to môjmu postaveniu," uviedol Paška pre Plus 7 dní."
Čítajte viac: 
https://korzar.sme.sk/c/5519289/relaxacny-dom-prominentov-v-kosiciach-sutazi-ako-bytova-stavba.html#ixzz1cR3ka8uB 

**********************************************

 

PRIDAJTE SA KU NÁM
NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Zachráňme-Mestský-park-v-Košiciach-Zachráňme-parky-v-meste-Košice/216491448371413