OBČIANSKA KONTROLA (OK) - Park Komenského 16.08.2011 (EHMK PARKY)

22.08.2011 22:36

 

Občianska kontrola – parky

Košice, 16. 8. 2011

 

Dôvodom občianskej kontroly bola pripravovaná rekonštrukcia parkov Moyzesova a Komenského v rámci projektu EHMK 2013. Stretnutie sa uskutočnilo na tvári miesta v Parku Komenského. Asi 30 účastníkov sa v diskusii zaoberalo doposiaľ známymi znepokojujúcimi skutočnosťami, počnúc výberom zhotoviteľov cez cenotvorbu až po obavy z realizácie.

Zaujímavý je už samotný vývoj delenia zákazok. Na začiatku bol do EHMK zaradený ParkMoyzesova, ale teraz sa uvádza Park Moyzesova Komenského. Avšak pre uzavretie zmlúv sa Park Komenského osamostatnil, aby sa napokon ešte rozdelil na ParkKomenského východ a Park Komenského západ – údajne pre naprostú odlišnosť riešených úloh. Čo na tom, že obe časti Parku Komenského bude spracovávať ten istý víťaz verejného obstarávania.

 

Primátor R. Raši podpísal dňa 9.5.2011 zmluvy o dielo s nasledujúcimi zhotoviteľmi:

 

DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. (Park Komenského – východ):

https://www.kosice.sk/vd/Zmluvy/Zmluva%20o%20dielo%20-%20DGA%20DESIGN%20GRAFIC%20ARCHITECTURE%20s.r.o.%20-%20873.pdf

 

DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. (Park Komenského – západ):

https://www.kosice.sk/vd/Zmluvy/Zmluva%20o%20dielo%20-%20DGA%20DESIGN%20GRAFIC%20ARCHITECTURE%20s.r.o.%20-%20874.pdf

 

ARCHITEKT, Ing. Arch. Ján Simonides (Park Moyzesova):

https://www.kosice.sk/vd/zmluvy/Zmluva%20o%20dielo%20-%20ARCHITEKT,%20Ing.%20Arch.%20Jan%20Simonides%20-%20876.pdf

 

Na zmluvách sú divné viaceré veci:

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je u všetkých troch zmlúv v minimálnom rozptyle od 28700 € do 29900 € bez DPH. Náhoda alebo zámer neprekročiť hranicu zákazky s nízkou hodnotou (30000 €, od 1. apríla už len 10000 €), ale zároveň sa jej čo najviac priblížiť? Zjavne najlepšia kombinácia bez povinnosti vypísania verejnej súťaže prečerpať v správnom čase čo najväčší balík „európskych“ peňazí.

 

2. Aj tak sú vraj zmluvy uzavreté s víťazmi verejného obstarávania. Avšak žiadnu verejnú súťaž urbanisticko-architektonických návrhov na tieto zákazky mesto na web stránke neeviduje:  https://www.kosice.sk/archiv.asp?page=1&text=&typ_clanku=3&year=

 

3. S výnimkou identifikačných údajov zákazky, zhotoviteľa a ceny je text zmlúv  okrem jednej vety identický. Ak boli zhotovitelia spokojní  s cenou, načo ešte niečo dojednávať?

 

4. Za objednávateľa sú podľa zmluvy oprávnené rokovať nielen osoby zastupujúce mesto Košice, ale aj zástupcovia zhotoviteľa.

 

 

Po týchto zisteniach účastníci vyjadrili obavy o kvalitu projektov a výslednú realizáciu, lebo ako hlavný cieľ sa javí preinvestovať čo najviac európskych peňazí. Napríklad na zárobok „drevorubačov“, podobne ako v Mestskom parku.

Ak teda prebehlo verejné obstarávanie, rozptýlenie obáv môže priniesť zverejnenie procesu a výsledkov verejného obstarávania a taktiež sprístupnenie projektov na verejné pripomienkovanie.

 

 

Karol Labaš, 19.8.2011

 

 

 

OBČIANSKA KONTROLA (OK) - Park Komenského

https://www.facebook.com/event.php?eid=243769398988953

Zachráňme mestský park v Košiciach! Zachráňme parky v meste Košice

https://www.facebook.com/pages/Zachr%C3%A1%C5%88me-mestsk%C3%BD-park-v-Ko%C5%A1iciach-Zachr%C3%A1%C5%88me-parky-v-meste-Ko%C5%A1ice/216491448371413