MAJITELIA RODINNÝCH DOMOV V KOŠICIACH POZOR!!!

24.10.2011 20:18

 

MAJITELIA RODINNÝCH DOMOV POZOR!!! 
 
BÝVATE V POKOJNEJ LOKALITE, LOKALITE SO ZELEŇOU V ZÁHRADÁCH, BEZ NADBYTOČNEJ DOPRAVY? 
Čítajte pozorne, čo sa na vás chystá v pripravovaných Zmenách a doplnkoch územného plánu HSA Košice 2011
 
04  DEFINÍCIA MÁLOPODLAŽNEJ, VIACPODLAŽNEJ ZÁSTAVBY A OBYTNÝCH PLÔCH 
Táto definícia má predísť pochybnostiam a sporom o to, koľko podlaží na tej-ktorej lokalite je možné umiestniť, resp. o to, či pod plochami málopodlažnej zástavby sa rozumie len výstavba rodinných domov, alebo či na danom území je možné umiestniť aj viacbytové domy. Definíciou sa odstraňuje aj ďalšia možná pochybnosť, a to, či na plochách obytnej zástavby je možné umiestňovať aj funkcie občianskej vybavenosti, a keď áno – aké. 
■  Pod plochami málopodlažnej zástavby sa rozumie zástavba do 4 nadzemných podlaží (teda prízemia a troch poschodí), pričom je možné, aby nad 4. podlažím bolo umiestnené podkrovie alebo ustúpené podlažie s maximálnou plochou 50% typického podlažia. 
 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA - Zmeny a doplnky  ÚPN HSA Košice2011 (návrh na prerokovanie)  spracované v: sept.  2011 str. 4
 
Čo to znamená pre Vás? - ak vedľa vás sú staršie domčeky buďte pripravení na to, že sa nájde developer, ktorý tam postaví (zatiaľ len) štvorposchodové domy.