Keď hrozí krach - pomôže Mach

06.12.2011 13:58

 

     "Radnica argumentovala v návrhu scelením pozemkov a projektom mesta kultúry Košice 2013. Pozemky súkromnej firmy v južnej časti parku majú byť súčasťou územia, ktoré je riešené ako celok vo víťaznom návrhu jeho plánovanej rekonštrukcie." https://korzar.sme.sk/c/6169626/kosice-vymenili-pozemky-v-parku.html#ixzz1fkwW1YuB
      Radnica vyvára dojem, že bez tých pozemkov by bol projekt ohrozený. Spoločnosť NEOMAD, s.r.o. vlastne vyšla mestu v ústrety... 
      V návrhu (Dôvodová správa k prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto), predloženom Mestskému zastupiteľstvu je uvedené: Spoločnosť NEOMAD, s.r.o. ako vlastník pozemkov v k.ú. Stredné mesto (Mestský park) požiadala mesto Košice o zámenu pozemkov za časť pozemkov vo vlastníctve mesta Košice....
 
(stav v čase vypisovania urbanistickoarchitektonickej súťaže - EHMK 2013: Revitalizácia Meststkého parku v Košiciach)
         
 
Spoločnosť NEOMAD, s.r.o. to asi robí preto, aby umožnila zrealizovať rekonštrukciu a revitalizáciu zelene na území celého Mestského parku v rozsahu víťazného návrhu investičného projektu EHMK Košice 2013.
       Spoločnosť NEOMAD, s.r.o. doplatí mestu Košice 2.861,- € za to, že mestu vyjde v ústrety...
 
       Keď hrozí projektu EHMK 2013 v Mestskom parku krach - pomôže záchranca Mach
(a Spoločnosť za ním)