DVA VÝKRESY - KOĽKO ROZDIELOV ?

16.10.2011 19:59

 

Porovnanie pôvodného výkresu výrubov v Mestskom parku a nového výkresu výrubov v Mestskomparku.

Pôvodný výkres predložený na konaní pred prerušením

Nový výkres, predkladaný na konanie po prerušení

Niečo chýba a niečo pribudlo....