Žiadosť, aby mesto postupovalo v súlade s § 3 ods 5 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

02.02.2011 14:33

 

 

dostali sme neskôr odpoveď že nám možno pošlú odpoveď https://stromy-kosice.webnode.sk/news/poziadavka%20na%20informovanie%20verejnosti%20podla%20%C2%A7%203%20ods-%205%20zakona%2071-1967%20zb-%20o%20spravnom%20konani%20-%20stanovisko-/