Požiadavka na informovanie verejnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní - stanovisko.

21.03.2011 13:36

reakcia na https://stromy-kosice.webnode.sk/news/ziadost%2c%20aby%20mesto%20postupovalo%20v%20sulade%20s%20%C2%A7%203%20ods%205%20zakona%20c-%2071-1967%20zb-%20o%20spravnom%20konani/