Návrh na spôsob označenia stromov, o ktorých sa uvažuje o výrube

16.06.2011 22:49

 Reakcia na https://stromy-kosice.webnode.sk/news/tlacova-sprava-z-rokovania-konaneho-na-magistrate-mesta-kosice-dna-16-6-2011/ 

 

 

 Vážený pán

Ing. Ladislav Lazár

námestník primátora

mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

 

 

 

 

Vážený pán námestník primátora,

 

 

Pri dnešnom stretnutí sme hovorili v bode 

6/ Revitalizácia Mestského parku o potrebe označiť stromy, o ktorých prebieha výrubové konanie (stromy navrhnuté na výrub). 

Dohodli sme sa na tom, že náš návrh predložíme do 24 hodín od skončenia stretnutia.


Navrhujeme, aby stromy navrhnuté na výrub boli označené minimálne pätnásť dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnou obhliadkou žltou farbou - pás okolo kmeňa stromu vo výške 130 - 170 cm široký min. 5 cm.

 

 

 

 

V Košiciach, 16. 6. 2011

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

s poverením od:

Sosna o.z,

Priatelia Zeme SPZ o.z.

združení občanov a občianskych aktivistov