Kniha Verejnosť a ochrana drevín - možnosti občianskej participácie

10.07.2011 17:17

Verejnosť a ochrana drevín

 
Legislatívne podmienky a možžnosti občianskej 
participácie pri ochrane drevín
Autorka: Zuzana Hudeková, 
Regionálne environmentálne centrum Slovensko (REC Slovensko
Bratislava 2004
 

https://www.zelen.sk/doc/Verejnost_web.pdf