EHMK BARBARI

14.08.2012 17:27

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE 
č.2
O zakladaní, údržbe a ochrane zelene

https://www.kosice.sk/docuStore_getByID.asp?id=2020 

Čl. 6
Povinnosti investora pri zásahu do mestskej zelene
....
Pri pamiatkovo chránených parkoch platí usmernenie 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.3.1991 o absolútnej nedotknuteľnosti chránených parkov a zelených plôch označených názvom "Park štátom chránený", okrem sadovníckej činnosti.
Ide o tieto lokality:
park Barca
parky na Hlavnej ulici
park na Fučíkovom námestí
Mestský park (park gen. Petrova)
park Komenského
park Poliklinika Sever
park Anička + PKO
park Moyzesova ul.
areál Kalvária
park Žriedlová
park Šaca (pri klasicist. kaštieli)

JE TOTO SADOVNÍCKA ČINNOSŤ ???
 
 
 
 
 
(Ďalej sa vo VZN 2 píše:)

Novovybudované vedenia inžinierskych sietí musia byť od osi stromov vzdialené najmenej:
pri teplovode 250 cm
pri plynovode 200 cm
pri kábloch slabo
a silnoprúd 300 cm
pri vodovode 150 cm
pri kanalizácii 150 cm
 
 
 
MYSLÍTE, ŽE TOTO JE 150 CM ?????
 
 

ALEBO CHÝBA ROZUM, ALEBO CHÝBA CIT, ALEBO CHÝBA OBOJE
( TAK SA SPRÁVAJÚ AROGANTNÍ BARBARI)PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU: TU

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458272054193350&set=a.458272020860020.102624.216491448371413&type=1&theater