Zastavia aktivisti betónovanie parkov?

31.08.2012 19:00

[STV Jednotka, 19:00; Správy STV; 31/08/2012;  Leopold Henzély; Zaradenie: z domova]

 

Viliam Stankay, moderátor: "O pár mesiacov budú Košice Európske hlavné mesto kultúry. V metropole východu to vyzerá ako na stavenisku. Niektorým Košičanom sa to nepáči, tvrdia, že prostriedky z Únie nie sú využité zmysluplne. Spor medzi mestom a aktivistami sa vyhrocuje."

Leopold Henzély, redaktor: "Nespokojnosť aktivistov vyústila do zaslania otvoreného listu primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu. Požadujú okamžité zastavenie betónovania, asfaltovania a dláždenia parkov."

Ladislav Rovinský, OZ Spolok na sklášľovanie Košíc: "My chceme, aby prostriedky Európskej únie boli používané zmysluplne. To znamená, tu sa používa niekoľko stotisíc euro na jeden hektár a nie sme presvedčení o tom, že sú využívané zmysluplne."

Leopold Henzély, redaktor: "Magistrát mesta takéto obvinenia odmieta."

Martina Viktorínová, hovorkyňa, Magistrát mesta Košice: "Aj napriek tomu, že všetky projekty riadne prešli celým tým procesom, ktorým štandardne veľké európske projektyprechádzajú, neboli vznesené žiadne pripomienky. Vyzývame ho, aby predložil konkrétne dôkazy, inak aj my budeme nútení postupovať v súlade so zákonom."

Leopold Henzély, redaktor: "Aktivisti požadujú, aby sa peniaze použili na liečenie a záchranu stromov a aby ostali zachované pôvodné zelené plochy a všetky stromy."

Ladislav Rovinský, OZ Spolok na sklášľovanie Košíc: "Sme sa pýtali, prečo nie sú použité prostriedky na skutočnú revitalizáciu parku, to znamená, liečbu stromov a ich údržbu tak, aby sa dožili dlhého veku."

Martina Viktorínová, hovorkyňa, Magistrát mesta Košice: "Sú to jednoznačne prostriedky určené na architektonické projekty a revitalizáciu parku v takom zmysle, v akom je dnes realizovaná."

Leopold Henzély, redaktor: "Ak magistrát mesta nevyhovie požiadavkám nespokojných občanov, tak sú rozhodnutí o celej záležitosti informovať aj zahraničné médiá. Spor aktivistov s Magistrátom mesta Košice môže skončiť v neprospech celého mesta. Financovanie projektu prostredníctvom Európskej únie môže byť zastavené a rekonštrukcia a revitalizácia parkov bude musieť byť zaplatená z daní občanov mesta Košice."

***********************************************************************

 

Takže, ak sa niekto z občanov ozve proti, ihneď to znamená, že je sabotér. Dospeli sme do dokonalosti : verejné stavby sa robia s vylúčením verejnosti *******************************************************************

Výzva primátorovi Košíc na zachovanie zelene v parkoch tu: :https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=677820#ixzz27buxNYY0