Sme proti akémukoľvek výrubu stromov

Dátum: 21.06.2011 | Vložil: Karol Labaš

Týmto prekvapivým výrokom reagoval na dnešnom mestskom zastupiteľstve viceprimátor Lazár na výhrady viacerých poslancov k plánovaným investičným aktivitám v Mestskom parku. Kontroverzným bodom rokovania bola zámena pozemku vo vlastníctve mesta so spoločnosťou Neomad s.r.o. Mesto malo za priestor pred bývalým korčuliarskym pavilónom získať vecné bremeno starého krytu civilnej obrany v južnej časti parku s akútnou potrebou výdavkov na jeho asanáciu.

Občianske združenia a aktivisti, snažiaci sa o revitalizáciu parku bez výrubu stromov a nežiaducich stavebných činností, neúspešne požiadali primátora o stiahnutie tohto bodu programu z rokovania. Chýbajúce znalecké posudky a nečitateľné podklady nepresvedčili časť poslancov, že iniciatíva súkromnej spoločnosti je pre mesto majetkovo výhodná. Zámenu nakoniec neschválili. Mesto Košice sa tak vyhlo aj podozreniu zo špekulatívnej zámeny pozemkov a pokušenia zneužitia európskych fondov určených výlučne na verejné účely revitalizácie parku v rámci EHMK.

Pridať nový príspevok